Despre Noi

Societatea comerciala S.C. EUDOMUS S.R.L. Satu Mare este persoana juridica romana infiintata in anul 1994. Avem ca activitate de baza prestarea serviciilor de proiectare, consultanta si servicii conexe acestora, precum si evaluari imobiliare pe piata de profil din judetul Satu Mare si imprejurimi.

Scopul si obiectul societatii

Scopul societatii este deservirea integrala a clientilor prin asigurarea suportului tehnic si a tuturor documentelor necesare in vederea satisfacerii dezideratelor acestora in realizarea unor investitii noi, extinderi, modificari sau reabilitari ale unor obiective existente sau evaluarea acestora in vederea constituirii de garantii bancare, cu respectarea legislatiei aplicabile. De asemenea, asiguram consultanta atat pentru intocmirea de proiecte in vederea accesarii unor fonduri nerambursabile, europene sau guvernamentale, cit si pentru implementarea sau optimizarea unor masuri privind retehnologizarea, utilizarea eficienta a resurselor energetice clasice sau a celor neconventionale (regenerabile), dupa caz. Efectuarea lucrarilor angajate se face cu respectarea stricta a cerintelor enuntate prin contracte, teme de proiectare sau conventii scrise incheiate cu beneficiarii, in conditii de eficienta tehnica si economica, avind in prim plan interesele clientilor societatii noastre si urmarind satisfactia deplina a acestora.

 

Echipa

Echipa noastra este compusa din 8 persoane angajate cu contracte de munca, marea majoritate cu pregatire superioara in domeniul instalatiilor pentru constructii, a constructiilor si/sau in domeniul economic.

Directorul general, dl ing.Napalkov Eugen are o vasta experienta castigata de-a lungul timpului ca inginer energetic in cadrul IJGCL Satu Mare, sef sector centrale termice in cadrul EGL Satu Mare, sef compartiment proiectare autoutilare in cadrul S.C. Electrolux Romania S.A.

In cadrul echipei mai activeaza ca sefi de proiecte si ingineri proiectanti de specialitate ing. Napalkov Camelia si drd. ing. Napalkov Tiberiu, avand studii in specialitatea instalatiilor pentru constructii efectuate la universitati de profil din Bucuresti respectiv Cluj-Napoca, precum si studii postuniversitare in domeniul managementului energetic al cladirilor si managementului afacerii.

Alaturi de colaboratorii nostri arhitecti, ingineri de structuri, ingineri specialitatea drumuri si poduri, societatea a dus la bun sfarsit numeroase proiecte complexe si individuale de constructii si instalatii noi si reabilitate, infrastructura si lucrari tehnico-edilitare, drumuri si utilitati publice.
Membri echipei noastre participa permanent la cursuri si seminarii de perfectionare in vederea pastrarii unui nivel ridicat al serviciilor prestate si alinierii la cele mai noi tehnologii si norme aplicabile.