Verificator It, Is, Ig – toate cerintele

Verificarea proiectelor tehnice, respectiv a documentatiilor pentru obtinerea autorizatiei de construire -DTAC – de catre verificator autorizat MTCT, in specialitatile instalatii termice – It, instalatii sanitare si de gaze – Is, Ig, pentru toate cerintele.