Manager de mediu

Incepand cu data de 12.12.2011, organizam inscrieri pentru programul de perfectionare in ocupatia manager al sistemelor de management de mediu. Cursul este autorizat de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.

Tematica este structurata pe 60 de ore pregatire teoretica. In urma evaluarii cursantii vor primi certificat de absolvire CNFPA – MANAGER AL SISTEMELOR DE MANAGEMENT DE MEDIU insotit de suplimentul descriptiv in care vor fi specificate competentele profesionale dobandite:

 • Instruirea personalului departamentului de mediu
 • Perfectionarea profesionala proprie
 • Definirea politicii de mediu a organizatiei
 • Elaborarea programelor de management de mediu
 • Proiectarea sistemului de management de mediu
 • Evaluarea aplicarii politicii si a programelor de mediu
 • Organizarea si supravegherea auditurilor
 • Implementarea sistemului de management de mediu
 • Monitorizarea si corectarea periodica a managementului de mediu
 • Proiectarea si gestionarea sistemului informational si de documentare a managementului de mediu
 • Organizarea departamentului de protectie a mediului
 • Planificarea activitatilor de protectie a mediului

Asiguram suport de curs fiecarui participant la programul de instruire.

Documentele necesare inscrierii:

 • cerere de inscriere – descarca formular
 • copie act de identitate
 • diploma absolvire studii superioare
 • aviz medical pentru participare la curs

Taxa de instruire este de 650 lei – scutit de TVA conform OG129/2000. Plata se va face inainte de inceperea cursului.