Expert accesare fonduri

Incepand cu luna mai 2012, organizam inscrieri pentru programul de perfectionare in ocupatia expert accesare fonduri structurale si de coeziune europene. Cursul este autorizat de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.

Tematica este structurata pe 60 de ore pregatire teoretica si practica. In urma
evaluarii cursantii vor primi certificat de absolvire CNFPA – EXPERT ACCESARE FONDURI STRUCTURALE SI DE COEZIUNE EUROPENE insotit de suplimentul descriptiv in care vor fi specificate competentele profesionale dobandite:

  • Pregatirea elaborarii proiectului
  • Documentarea in vederea elaborarii proiectului
  • Stabilirea parteneriatelor
  • Elaborarea proiectului

Asiguram suport de curs fiecarui participant la programul de instruire.


Documentele necesare inscrierii:

  • cerere de inscriere – descarca formular
  • copie act de identitate
  • diploma absolvire studii superioare
  • aviz medical pentru participare la curs

Taxa de instruire este de 650 lei – scutit de TVA conform OG129/2000. Plata se va face inainte de inceperea cursului.